[Ciudadanía y Migración] Talleres de Participación Ciudadana para los extranjeros radicados en Chile

[Ciudadanía y Migración] Talleres de Participación Ciudadana para los extranjeros radicados en Chile. El domingo 2 y 9 de mayo, a las 4 de la tarde, estás invitado (a) a participar los talleres de Participación Ciudadana para los extranjeros radicados en Chile. FOSBECH, juntos con otras organizaciones te invitan el 2 y el 9 de …

[Ciudadanía y Migración] Talleres de Participación Ciudadana para los extranjeros radicados en Chile Leer más »

Viza Reyinifikasyon Familyal-Visa Reunificación Familial

KISA PWOGRAM SA YE? Pwogram reyinifikasyon familyal la, se yon pwogram Leta chilyen mete sou pye ki kòmanse 2 jiyè 2018 la. Se yon pwogram kap pèmet sitwayen ayisyen kap viv Chili- ki gen rezidans-  fè fanmi pwòch yo ki Ayiti benefisye yon viza tanporè (viza imanitè) pou vin viv avèk yo isit nan peyi …

Viza Reyinifikasyon Familyal-Visa Reunificación Familial Leer más »

Nouvo lwa migrasyon nan Chili rete 3 etap anvan yo kòmanse egzekite l

Nouvo lwa migrasyon nan Chili rete 3 etap anvan yo kòmanse egzekite l 1-Pwomilgasyon Prezidan an : 10 jou aprè prezidan fin resevwa l 2-Piblikasyon nan Diaro Oficial : 5 jou aprè presidan fin pwomilge l 3-Règlman: 6 a 12 mwa aprè piblikasyon nan Diario Oficial- Ranplase ansyen lwa. Donk li probab pou l pran …

Nouvo lwa migrasyon nan Chili rete 3 etap anvan yo kòmanse egzekite l Leer más »

Ir arriba